Smitteverntillegg i prisen på behandlinger

27.04.2020

Så lenge Korona-viruset herjer og så lenge vi må bruke forsterket smittevern, vil det tilkomme et smitteverntillegg i prisen på behandlinger. Dette vil være avhengig av typen behandling og dermed typen utstyr som måtte benyttes.