Oppdaterte føringer fra FHI og Helsedirektoratet

26.05.2020

Det er i dag gitt klarsignal for en normalisert drift i tannklinikkene rundt omkring i Norge. Behandlinger som det opp til nå har vært klare begrensninger på å utføre, har fått grønt lys. Vi vil her hos Tannlegene Granmo fortløpende gå igang med utsatte behandlinger, og innkallinger til de vanlige kontroller. Pga nedstengningen ligger vi noe på etterskudd, men vil jevnt og trutt jobbe oss inn til å bli a joúr igjen.